Pomoc dla programu Flow Architect Studio 3D

Niniejszy podręcznik elektroniczny stanowi pomoc dla pakietu oprogramowania Flow Architect Studio 3D. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością tego podręcznika, ułatwi to Państwu w znacznym stopniu wykorzystanie oprogramowania w pełni.

Flow Architect 3D to program stworzony po to abyś mógł pokazywać innym swoje projekty 3D za pomocą żywej, interaktywnej grafiki 3D. Flow pozawala Twoim klientom doświadczyć Twoich projektów 3D bez potrzeby zakupu przez nich specjalnego dedykowanego oprogramowania. We Flow możesz rysować od początku lub importować gotowe projekty z innych programów, których obecnie używasz.

Poniższy diagram prezentuje typowy przebieg procesu tworzenia wizualizacji we Flow Architect Studio 3D.

Tworzenie każdej wizualizacji zaczyna się od utworzenia projektu, w którym można budować od zera wizualizowane obiekty za pomocą narzędzi edycyjnych, osadzać je z zasobów bibliotecznych, bądź importować z zewnętrznych formatów danych 3D. W etapie testowania wizualizacji, można wychwycić błędy projektowe, zoptymalizować wydajność działania, nagrać film z wizualizacji czy pobrać zrzuty ekranowe. Finalną wizualizację można udostępniać i dystrybuować w postaci pliku wykonywalnego (exe), osadzać na stronach www w formacie O4C, lub rozpowszechniać w formie filmu, czy serii zdjęć.

Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowe wizualizacje stworzone za pomocą
Flow Architect Studio 3D.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o
Flow Architect Studio 3D.