JAK STWORZYĆ PROSTĄ PREZENTACJE 3D PRODUKTU

Flow Architect Studio 3D jest bardzo wszechstronnym programem. Możliwość budowania wirtualnych środowisk 3D i generowania redystrybuowalnych wizualizacji z projektu otwiera prostą drogę do budowania prezentacji, które możesz umieścić na swojej stronie www lub rozpowszechniac w dowolny inny sposób.

Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces tworzenia prostej ale użytecznej prezentacji. Gotową przenetację takiego rodzaju możesz obejrzeć w przykładzie 3D_product_presentation, który jest dołączony do Flow Architect Studio 3D.

KROK 1

Stwórz projekt i nową mapą. Potrzebne informacje do utworzenia projektu znajdziesz w tej sekcji.

KROK 2

Skorzystaj z narzędzi Bloków aby stworzyć Blok po którym będziesz się poruszał w prezentacji. Wstaw aktora Player tuż nad tym Blokiem. Następnie dodaj do mapy światło.

KROK 3

Uruchom program Library Explorer i zaimportuj model 3D swojego produktu do biblioteki lub projektu. Ta sekcja opisuje jak zaimportować model.

KROK 4

Używając opcji menu Pozostałe obiekty, dodaj model dodaj swój model do mapy. W zakładce Groupy po prawej stronie programu stwórz nową grupę. Zaznacz swój model i dodaj go do grupy. Następnie użyj Asystenta ścieżek do stworzenia równej rotacji dookoła osi Z. Zaznacz opcje Automatyczna w celu włączenia automatycznego poruszania się grupy po ścieżce. Powinieneś także ustawić Czas animacji w którym rotacja będzie się powtarzać. Jeżeli nie chcesz by twój model się obracał po prostu nie twórz grupy oraz ścieżki rotacji.

KROK 5

Użyj Bloków aby zamknąć przestrzeń na około twojego modelu i obszaru po którym chcesz się poruszać. Możesz teraz nałożyć materiał nieba lub jakikolwiek inny materiał na Bloki, które właśnie zostały stworzone.

KROK 6

Użyj Bloków z materiałem collide aby ograniczyć możliwość poruszania się po Twojej mapi.

W tym momencie Twoja prezentacja powinna być gotowa. To jedynie prosta demonstracja Twojego produktu, korą możesz szybko przygotować, ale możesz też stworzyć znacznie bardziej skomplikowane i wyrafinowane wizualizacje.

UWAGI: