JAK ZROBIĆ DRZWI WE FLOW

PARAMETRY KTÓRE MOŻEMY USTAWIC DLA AKTORA DOOR (DRZWI)

PUNKT OBROTU DRZWI

Standardowo punktem obrotu drzwi jest środek bounding box’a (BB) grupy drzwi. Kiedy robimy drzwi obracające się na zawiasach, trudno dokładnie odtworzyć ich ruch za pomocą przesunięć i rotacji (w okół środka BB) ponieważ wymaga to bardzo wielu kluczy. Żeby wybrać środek obrotu dla grupy tworzymy target (Pozostałe obiekty / Dodaj celownik), ustawiamy target w osi obrotu drzwi patrząc od góry a następnie mając zaznaczony target oraz podświetloną grupę wybieramy z panelu Grupy opcję Ustaw celownik jako pivot. Od tego momentu target jest środkiem obrotu grupy.


DRZWI A PORTALE


Silnik do określania widoczności używa systemu PORTALI. Zamknięte drzwi mogą zablokować portal jeżeli w tej pozycji (zamkniętej) portal, który maja zablokować znajduje się całkowicie w Blokach (lub na ich powierzchni) grupy drzwi. Jeżeli do stworzenia drzwi użyliśmy modelu, grupa drzwi musi zawierać także Blok (lub więcej niż jeden) narysowanego w środku modelu drzwi, który zablokuje portal. Taki Blok nie będzie nigdy widoczny (bo będzie w środku modelu drzwi), więc żeby silnik nie rysował go niepotrzebnie należy nałożyć na niego materiał SOLID.


DRZWI ZŁOŻONE Z WIELU ELEMENTÓW (NP. ROZSÓWANE NA BOKI)


W celu zrobienia drzwi składających się z wielu elementów poruszających się po różnych ścieżkach tworzymy osobne grupy dla danych grup elementów poruszających się po różnych ścieżkach. Animujemy grupy osobno. Wszystkie grupy nazywamy tak samo dodając końcówki: _a, _b, _c itd. Nasze drzwi złożone z dwóch elementów będą więc nazywać się: Drzwi1_a oraz Drzwi1_b. Aktorowi drzwi podajemy jedynie nazwę pierwszej grupy czyli Drzwi1_a. Aktor poszuka sobie następnych grup automatycznie.