JAK ZMIENIĆ PLANSZE W WIZUALIZACJI

W wizualizacji wykorzystywane są następujące trzy plansze:
- Plansza Ładowanie wyświetlana podczas wczytywania wizualizacji. Plik typu jpg.
- Plansza Wskaźnik ładowania używana do pokazywania procesu wyczytywania wizualizacji. Plik typu jpg.
- Plansza HUD, która jest używana podczas wyświetlania wizualizacji. Plik typu tga z kanałem alpha, który określa, które jej elementy są przeźroczyste.

Aby zmienić planszę na inną, w programie Flow Architect Studio 3D w panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy w planszę pod węzłem Plansze. Z menu kontekstowego wybierz opcję Zmień i następnie wybierz plik z teksturą którą chcesz użyć jako plansze.

Przy tworzeniu nowego projektu używane są plansze domyślne. W celu ustawienia domyślnej planszy w programie Flow Architect Studio 3D w panelu po lewej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy w planszę pod węzłem Plansze. Z menu kontekstowego wybierz opcję Ustaw domyślną.