JAK DODAĆ MODEL DO BIBLIOTEKI

KROK 1

W programie Flow Architect Studio 3D w lewym panelu Drzewo Projektu kliknąć prawym klawiszem myszki na bibliotekę i wybrać opcję Zarządzaj zasobami w bibliotece. Zostanie uruchomiony program Library Explorer i pokaże zawartość wybranej wcześniej biblioteki. Model można także dodać do projektu. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem w Drzewie Projektu na nazwie otwartego obecnie projektu i z menu kontekstowego wybrać opcję Zarządzaj zasobami w projekcie.KROK2

W programie Library Explorer, w zakładce Modele kliknij prawym klawiszem na folderze w bibliotece w którym chcesz umieścić model. Z menu kontekstowego wybierz opcję Importuj model, następnie wybierz z dysku plik modelu. Można importować modele w formacie Wavefront obj (obj), Collada (dae) oraz 3D Studio Max (3ds). Można także importować modele bezpośrednio z pliku zip. W tym celu należy wybrać plik zip z modelem. Po wybraniu model zostanie wczytany i pokaże się na ekranie. Jego zaimportowana kopia zostanie zapisana w bibliotece w wybranym wcześniej folderze.

W przypadku modeli w formacie Collada oraz 3D Studio Max zostaną zaimportowane materiały oraz tekstury. W przypadku importowania z pliku zip plik zip musi zawierać tekstury w odpowiedniej lokacji względem pliku modelu. Jeżeli współrzędne tekstury nie są obecne w pliku modelu zostaną automatycznie wygenerowane dla tych typów modeli.

Pliki Collada można znaleźć w Internecie w Galerii 3D Google, która znajduje się tutaj: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ .

Dla plików Wavefront obj materiały oraz tekstury nie zostaną zaimportowane. Model zostanie zaimportowany z domyślnymi materiałami. Model w tym formacie powinien posiadać posiadać współrzędne tekstury. Współrzędne tekstury są potrzebne do poprawnego działania bump mapping'u.KROK 3

Model należy obrócić tak, alby góra była wskazywana przez oś Z. Żeby obrócić model transformacje obrotu w okół poszczególnych osi podaje się w polach Obrót. Modelowi należy też nadać odpowiednie proporcje za pomocą pól Rozmiar. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zastosuj transformacje.KROK 4

Jeżeli został zaimportowany model w formacie Wavefront obj, to ma on na razie standardowy materiał. Oznacza to, iż będzie utożsamiony z teksturą według następujących zasad:Żeby nadać modelowi inną teksturę lub materiał należy w zakładce Materiały wybrać mesh modelu , na którym chcemy ustawić odpowiedni materiał. Mesh modelu można też wybrać klikając w model lewym klawiszem myszy w odpowiedni mesh.KROK 5Żeby zapisać dokonane transformacje oraz zmiany w ustawieniach materiału dla modelu z menu Plik należy wybrać opcję Zapisz model.