JAK DODAWAĆ MATERIAŁY I TEKSTURY DO BIBLIOTEK

Aby dodać materiał lub teksturę do biblioteki we Flow Architect Studio 3D należy:

Edytowanie materiałów jest opisane w sekcji poświęconej edycji materiału.