VOID MATERIAL

Nałożenie materiału void na powierzchnię powoduje, że staje się ona niewidoczna dla systemu renderowania silnika, systemu określania niewidocznych powierzchni oraz dla systemu detekcji kolizji. Materiał void przydaję się na przykład kiedy chcemy usunąć ściany Bloku aby uzyskać pojedynczy wielokąt. Może służyć także do zaznaczania na mapie elementów, które mają być widoczne w edytorze ale nie powinny być widoczne w końcowej wizualizacji.