CELOWNIK (TARGET)

Obiekt będący znacznikiem w przestrzeni mapy. Posiada nazwę i dzięki temu inne obiekty mogą się do niego odnosić. Może np. wskazywać kierunek światła, lub być punktem obrotu grupy.