SPECULAR MAP

Jest teksturą, która stanowi mapę błyszczenia powierzchni. Powierzchnia błyszczy kolorem pobranym dla danego miejsca ze specular mapy. Im kolor jaśniejszy tym błyszczenie jest bardziej widoczne. Czarna specular mapa oznacza powierzchnie matową. Specular mapy mają w nazwie pliku przyrostek _s.