SOLID MATERIAL

Materiał nadawany na Bloki w celu sworznia niewidocznego elementu strukturalnego. Za pomocą Bloków z materiałem solid można odciąć od siebie obszary w mapie i stworzyć odrębne clustry dla systemu widoczności.