PLIK ZASOBÓW

Plik zasobów zawiera lista wszystkich modeli, materiałów, tekstur i innych zasobów użytych przez konkretna mapę. Jest generowany automatycznie po wczytaniu mapy przez silnik, kiedy wizualizacja jest testowana. Plik ten jest potrzebny do zbudowania końcowej wizualizacji.