REFERENCJA

Referencja to obiekt, który referencjonuje wcześniej zapisane obiekty do projektu lub Biblioteki. Obiekty referencjonowane są traktowane jak pojedynczy obiekt w mapie. Referencje mogą być obracane, przesuwane i skalowane. Można umieścić referencję w zapisanych obiektach co pozwala na umieszczanie jednej referencji w drugiej.

Referencja może zostać zaintancjonizowana. Zainstancjonowanie referencji polega na skopiowaniu wszystkich referencjonowanych obiektów do mapy i skasowaniu referencji.

Aby utworzyć referencję najpierw zapisz obiekty, które chcesz wstawić do mapy za pomocą referencji. W tym celu zaznacz obiekty, które chcesz zapisać a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na projekcie lub bibliotece w Drzewie Projektu w panelu po lewej stronie programu Flow Architect Studio 3D. Następnie wybierz opcję Zapisz wybrane obiekty lub Zapisz wybrane obiekty do biblioteki. Teraz możesz użyć opcji Dodaj zapisane obiekty z menu Pozostałe obiekty.

W celu edycji zapisanych obiektów wybierz opcję Dodaj zapisane obiekty z menu Pozostałe obiekty. Następnie wybierz obiekty, które chcesz edytować i wciśnij przycisk Edytuj.

Referencje są przydatne, kiedy chcesz umieścić w mapie wiele instancji takiego samego obiektu (np. drzwi) i chcesz dokonywać zmian tylko raz, tak żeby były widoczne na wszystkich instancjach. Referencje mogą być także używane do współdzielenia elementów projektu pomiędzy różnymi mapami lub projektami. Możesz stworzyć biblioteki referencji i bardzo szybko tworzyć nowe mapy z poprzednio przygotowanych zestawów obiektów.