PORTAL

Portale dzielą przestrzeń na clustry . Portale tworzy się nadając na Bloki materiał portal. Z clustra inne clustry widoczne są jedynie poprzez portale.

Więcej informacji o portalach i portalizacji znajduje się w dziale o portalizacji.