MATERIAŁ (MATERIAL)

Materiał jest skryptem opisującym powierzchnie. Zawiera informacje o teksturach, o przezroczystości powierzchni i wiele innych informacji stanowiących o tym, że powierzchnia wygląda w określony sposób.

Większość powierzchni nie wymaga specjalnych parametrów w materiale a jedynie podania odpowiednich tekstur. Dlatego możliwe jest podanie tekstury bezpośrednio, a materiał dla takiej tekstury zostanie wygenerowany automatycznie przy jej czytaniu na podstawie jej nazwy. W przypadku podania bezpośrednio tekstury o nazwie nazwa.roz, zostaną poszukane:

Materiał jest zasobem i może być zawierany w bibliotekach. Standardowym katalogiem materiału w bibliotece jest katalog materials.