MAP

Edytowany w programie Flow Architect Studio 3D dokument. Mapa jest zapisywana do katalogu projektu do katalogu /editormaps do pliku z rozszerzeniem .edt. Zawiera obiekty jak Bloki, Powierzchnie, modele, aktorów, światła i inne. Z mapy tworzona jest wizualizacja.