ŚWIATŁO (LIGHT)

Obiekt będący źródłem światła. Światło może mieć dowolny kolor.
Są następujące rodzaje świateł:Światło może też przeświecać przez przeźroczyste powierzchnie (efekt witrażu). Więcej o efekcie witrażu znajduje się w dziale o edycji materiałów. Jedynie światło punktowe może przeświecać przez powierzchnie.

Światło nie może być jednocześnie kierunkowe i filtrowane.