BIBLIOTEKA (LIBRARY)

Biblioteka jest zbiorem zasobów. Może zawierać modele, materiału i tekstury (zasoby). Pozwala na łatwe ponowne użycie zasobów w innych projektach. Biblioteki można w łatwy sposób rozbudowywać. W projekcie można użyć dowolnej ilości bibliotek.

Biblioteka, która znajduje się w lokacji, która nie może być modyfikowana przez użytkownika, jest biblioteka tylko do odczytu. Jest tak np. w przypadku wbudowanej biblioteki Lib1 oraz instalacji Flow Architect Studio 3D na systemach Windows Vista i Windows 7 w przypadku włączonego mechanizmu UAC. Mechanizm UAC zabrania zapisu do folderu Program Files gdzie instalowane są domyślne biblioteki.

Biblioteki tylko do odczytu oraz zasoby w nich zawarte są pokazywane w programie Library Explorer za pomocą ikonek z kłódkami.

Jeżeli chcesz edytować biblioteki upewnij się, że znajdują się one w lokacji, która możesz modyfikować lub utwórz nowa bibliotekę w lokacji w której masz prawa odczytu i zapisu.