HINT MATERIAL

Materiał nadawany na Bloki w celu wymuszenia powstawania cięcia w drzewie BSP. W praktyce używany jest jedynie automatycznie i nie trzeba go nigdy wstawiać ręcznie.