GRUPA (GROUP)

Grupa jest zbiorem obiektów różnego typu. Pozwala animować je razem. Elementy będące częścią grupy nie biorą udziału w budowaniu clustrów. Grupa jest też przydatna podczas edycji. Można grupować obiekty na mapie w celu szybkiego zaznaczania całego zbioru obiektów (grupy pomocnicze).


Grupa pomocnicza

Jeżeli nie chcemy animować takiego zbioru obiektów i chcemy, żeby brały one udział w budowaniu clustrów należy w panelu Grupy zaznaczyć grupę i zaznaczyć pole pomocnicza. Takiej grupa zostanie potraktowana jak statyczne obiekty podczas kompilacji mapy i może zostać tak samo jak statyczne obiekty zoptymalizowana. Wszystkie nieruchome grupy powinny mieć zaznaczone to pole w celu zwiększenia wydajności wizualizacji.


Grupa automatyczna

Po zaznaczeniu tego pola grupa jest automatycznie animowana w zapętleniu. Można podać czas w jakim odgrywa się pojedyncza pętla animacji.


Zapętlenie ścieżki

Zaznaczenie zapętlenia ścieżki oznacza włączenie interpolacji pomiędzy ostatnim i pierwszym kluczem ścieżki animacji grupy tak, jakby klucz pierwszy następował dalej po kluczu ostatnim. Tą opcję należy zaznaczyć w przypadku zapętlających się animacji np. ruchu obrotowego wentylatora.