EMISSION MAP

Jest teksturą, która stanowi mapę emisji światła z powierzchni. Nie podanie mapy emisji zakłada jej brak. Mapa emisji nie powoduje oświetlania innych powierzchni znajdujących się w pobliżu, stanowi jedynie warstwę addytywne blendowaną do powierzchni. Mapy emisji mają w nazwie pliku przyrostek _e.