COLOR MAP

Jest tekstura, w której zakodowana jest mapa koloru powierzchni dla oświetlenia diffuse. W praktyce nadaje główny kolor powierzchni i można traktować ja jako główna teksturę dla powierzchni.