Powierzchnia

Obiekt typu Powierzchnia Jest dwuwymiarową siatką punktów kontrolnych, które można dowolnie rozmieścić w przestrzeni. Po miedzy punktami rozciąga się płaszczyzna. Płaszczyzna może być wygładzona lub trójkąty mogą być budowane bezpośrednio z punktów kontrolnych Powierzchni. Powierzchnie podobnie jak modele nie biorą udziały w budowaniu clustrów. Jeżeli chcemy zrobić ścianę z Powierzchni, pod spodem należy zamknąć szczelnie pomieszczenie Blokami z materiałem solid.