AKTOR (ACTOR)

Aktor to obiekt odpowiedzialny za zarządzenie zdarzeniami w wizualizacji oraz interakcje z użytkownikiem. Są trzy rodzaje aktorów: