Ustawienia renderera WYSIWYG

Wyświetla okno dialogowe pozwalające konfigurować parametry renderera typu WYSIWYG.