Renderer WYSIWYG w oknie kamery

Włącza lub wyłącza jeśli jest włączony renderer WYSIWYG w oknie kamery. Renderer ten pokazuje widok kamery w jakości identycznej z finalną wizualizacją. Wadą tego rodzaju podglądu jest mniejsza prędkość działania.