Ustawienia widoków

Wyświetla okno dialogowe pozwalające konfigurować tryby pracy okien edycyjnych.