Przesuń wierzchołki

Narzędzie pozwalające na pozycjonowanie wierzchołków wybranego Bloku