Transformuj wybrane

Wyświetla okno dialogowe pozwalające na precyzyjną transformację (przesunięcie, obrót, skalowanie) wybranych obiektów.