Modelowanie Powierzchni

Komenda Modelowanie Powierzchni uruchamia narzędzie modelowania powierzchni. Narzędzie to pozwala rysować teren na obiektach typu Powierzchnia. Dostępne opcje tego narzędzia to między innymi wznoszenie oraz obniżanie terenu, wyrównywanie czy wygładzanie terenu. Narzędzie posiada możliwość ustawiania zasięgu działania oraz funkcji aplikacji zmian. Narzędzie działa na wielu obiektach typu Powierzchnia jednoczenie.