Transformuj krokowo

Wyświetla okno dialogowe pozwalające ustawić parametry transformacji i ilość kroków. Narzędzie pozwala na skopiowanie wybranych obiektów określoną ilość razy (kroki) z zastosowaniem dla każdego kroku zadanej transformacji.