Selekcja

Narzędzie selekcji obiektów. Umożliwia wybieranie obiektów, na których mogą być przeprowadzane akcje edycyjne.