Wybierz poprzednią ścianę

Narzędzie umożliwiające wybór poprzedniej ściany Bloku.