Wybierz następny obiekt

Wybiera kolejny obiekt leżący w danym oknie edycyjnym pod aktualnie wybranym obiektem.