Wybierz materiał dla ściany

Pozwala wybrać i ustawić dodany uprzednio do mapy materiał dla wybranej ściany w wybranym Bloku.