Ustaw materiał dla wybranego mesha

Pozwala wybrać i ustawić dodany uprzednio do mapy materiał dla wybranego mesha w wybranym modelu.