Wybierz materiał

Wyświetla okno dialogowe pozwalające wybrać oraz ustawić materiał dla wybranych obiektów.