Zapisz mapę jako...

Pozwala zapisać mapę na dysku pod podaną nazwą.