Obracaj wybrane

Narzędzie rotacji obiektów. Umożliwia dowolne obracanie wybranych obiektów.