Odwróć ukrycie

Pokazuje wszystkie ukryte obiekty oraz ukrywa wszystkie, które nie były ukryte.