Przywróć domyślne

Przywraca domyślne ustawienia pozycji i rozmiarów okien edycyjnych.