Przywróć UV dla wybranych

Resetuje ustawienia koordynatów tekstur do początkowych dla wybranych obiektów.