Renderuj ambient occlusion

Narzędzie renderowania efektu typu ambient occlusion. Uruchamia program renderujący AO na obecnie edytowanej mapie.