Usuń duplikaty obiektów

Usuwa duplikaty obiektów z mapy. Duplikatem jest identyczny obiekt w tym samym miejscu całkowicie przesłaniający oryginał.