Wprowadź klucz odblokowujący

Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie danych rejestracyjnych oraz pozwala na odblokowanie komercyjnej wersji aplikacji.