Ustawienia krzywej

Wyświetla okno dialogowe pozwalające konfigurować parametry wybranej powierzchni.