Wklej płaszczyznę

Wkleja na wybraną płaszczyznę parametry uprzednio skopiowane do schowka.