Wklej ustawienia UV

Wkleja na wybraną płaszczyznę koordynaty tekstury (UV) uprzednio skopiowane do schowka.