Otwórz projekt

Wyświetla okno dialogowe zarządzania projektem. Umożliwia wybór projektu na dysku i otwarcie go w aplikacji.