Informacje o obiekcie

Wyświetla okno dialogowe z podstawowymi informacjami o wybranym obiekcie.