Nowy n-ścienny Blok

Narzędzie rysowania nowego Bloku o przekroju foremnym złożonym z zadanej ilości krawędzi.